Teater/Film/Video

   
 Voss Kino : Teater/Film/Video 

Anna Odell | Återträffen
 Bergslitreet : Teater/Film/Video 

Rikke Benborg
 Gamlekinoen : Teater/Film/Video 

Laksespelet | Allmenningens tragedie
 Basement : Teater/Film/Video 

Soups & Stories
 Voss Kulturhus : Teater/Film/Video 

Inuk Silis Høeg | Lyden av en revulosjon
 Ungdomshallen : Teater/Film/Video 

Arild Brakstad | Det sorte gullet
 Kulturhuset : Teater/Film/Video 

Pirolt & Perry | En drøm til havs