Gamlekinoen : Paneldebatt 

Debatt om oppdrettsnæringen

Gamlekinoen, fredag 29.5. kl. 18.15

Debatten ingen ville ta i - nesten...
debattVOSS har klart det de ikke klarte i Oslo, Tromsø og Kirkenes, og samle et bredt panel til å diskutere oppdrettsnæringen.

I PANELET:
• Harald Sveier, Technical Manager i Lerøy Seafood
• Rune Jensen, dagleg leiar i Salmon Camera
• Bente Torstensen, forskningsdirektør i NIFES
• Rasmus Hansson, stortingsrepresentant Miljøpartiet De Grønne

Møteleder er Siri Helle, agronom og journalist i DAG og TID. Forfatter av boka Handle rett.

Debatten kommer rett etter Laksespelet - og vil ta for seg tema som: Fiskevelferd, Fòret og den globale matforsyningen. Rømming og Vill-laks.

Spørsmålet er om havbruksnæringen er en suksesshistorie, og isåfall for hvem?
Har oppdrettsnæringen endret seg fra å være en attåtnæring for kyst-Norge, til å bli profitt for multinasjonale giganter?