I am a product of capitalism
I am a product of capitalism
I am a product of capitalism
I am a product of capitalism
HELP U$
HELP U$
 Vangen : Performance 

Morten Traavik

Vangen | torsdag - laurdag 11:00-19:00
sundag 12:00-16:00
Kunstnarsamtale Voss Bibliotek laurdag 13:00-14:00

TRANS EUROPE EXPRESS problematiserer og iscenesetter en av de mest omdiskuterte og komplekse sosiale dilemmaene i Norge i dag: det stadig økende nærværet til tiggende sigøynere/ romfolk/EU-migranter.

Til og med språkbruken i denne debatten er politisert og brennbar, slik begrepsspekteret overfor automatisk vil kunne angi brukerens ståsted fra det tradisjonelt fremmedskeptiske høyre via det politisk korrekte sentrum til det minoritetsvennlige venstre.