Prestegardsmoen : Performance 

Gjert Rognli

DEN SANSELIGE ERKJENNELSE | THE FORGOTTEN PLACE
Tre Brør | torsdag - sundag 11:00-19:00

Prestegardsmoen under heile festivalen

Performancen er en fortelling igjennom drømmer og virkelighet, og om vår siste åndelige reise i livet. Hvordan man umenneskeliggjør kroppens funksjoner ved idealer som er ubrukelige.

Og det å stå utenom disse kravene og finne veier ut av disse sterotyper som ikke har næring. Naturen i seg selv er besjelet med kosmos, sansene våre fra en svunnen tid er i ferd med og forlate oss, i denne tilstanden av verden vi nå lever i.Vi forlater sorg og glede i vår samtid og flukten fra vårt eget speilbilde. Hvordan er vi i møte med oss selv og vårt indre rom?