Kunsthall Coop + Vangen : Street Art 

Arttiles

Kunsthall Coop | torsdag - laurdag 11.00-19:00 sundag 12:00-16:00
Kunstnarsamtale laurdag 15:00-16:00

Arttiles er ein designduo frå Danmark som har spesialisert seg på og laga fliser. Alle flisene vert handlaga av kunstnarane Trine Glaschiøt og Anette Nørmark. «Tilane» vert aldri heilt like og har aldri det heilt same uttrykket. Dei kan få små unøyakyigheiter som er med på understreka det einskilde produktet sitt særpreg.

På grunn av kunstnariske prinsipp handlagas alle ARTILLES produkta i eit opplag på 50 stk. pr. design. Merk dykk at dei einskilde trykkerammene vert destruert etter 50 trykk, og det aktuelle designet går dermed ut av kolleksjonen.