Kunsthall Coop : Visuell kunst 

Marie Storaas

Kunsthall Coop + ute ved Hestavangen | torsdag - laurdag 11:00-19:00
sundag 12:00-18:00
Kunstnarsamtale Kunsthall Coop sundag 14:00-15:00

"Alt i verden er relasjon,
alt annet er «relasjon»."

Rune Christiansen

Vi kommer fra en relasjon, vi knytter relasjoner, vi er avhengig av relasjoner, vi bygger relasjoner.

Menneskets tilknytning til andre bidrar til å bygge menneskets identitet og til syvende og sist kan man si at alt handler alt om relasjoner.

Denne tematikken er sentral når jeg arbeider med mine malerier. Så langt jeg kan huske har jeg jobbet med kunst, bevisst eller ubevisst har jeg nærmet meg feltet på en eller annen måte.

Jeg både tenker og husker i bilder, og forholder jeg meg til verden rundt gjennom et visuelt blikk.

Det handler om menneskets måte å møte livet på. Jeg blir inspirert av mennesker og deres historie. Jeg henter inspirasjonen fra flere ulike genre innen kunst.

Kombinasjonen mellom det materielle og det maleriske språket fascinerer meg.

Det maleriske uttrykk, materialitet, sublimitet, taktilitet, lag, form, estetikk, abstraksjon, det abstrakte mot det konkrete. Ord som beskriver sanseinntrykk.Om de er konkrete eller indirekte, håndfaste eller diffuse - som uansett påvirker en på en eller annen måte.

Min historie ligger alltid i bunn for selve maleriet. Ved å bruke mine egne livserfaringer som bakteppe håper jeg å kunne gi mottakeren en mulighet til å legge sin egen historie inn når han/hun møter mitt arbeid. Derfor er det altid en sublimitet som ligger i mitt utrykk, en indirekte kommentar, i håp om holde en åpenhet til den som møter maleriet.


Jeg tenker at det konkrete er det som forteller historien mens det abstrakte tilfører en åpenhet slik at mottakeren kan legge sin egen historie oppå den jeg forteller.

Jeg jobber veldig intuitivt, likevel med en klar bevissthet om hva jeg vil med arbeidet mitt.

Det handler mennesket, om livet om tiden vi har her. Det siste prosjektet jeg gjorde, kalte jeg Vi er her. Tittelen utrykker hvordan den menneskelige tilværelse er definert av tid og rom og har samtidig en undertone av forgjengelighet.