Ungdomshallen : Teater/Film/Video 

Arild Brakstad | Det sorte gullet

Ungdomshallen | fredag 16:00-17:00

«Har man evnen til å forestille seg noe fantastisk forferdelig, så har man også evnen til å forestille seg noe forferdelig fantastisk” Arild Brakstad
I framsyninga “Det Sorte Gullet” får ein eit unikt innblikk i korleis angst og tvangstankar kan overmanna livet eins, og korleis ein kan snu det til en skapande kraft, å omfamne sjølv dei mørkaste tankar og kjensler!

Arild Brakstad er vaktmeisteren på vulkanen, som fortel om utbrot etter utbrot til det endelege oppgjeret med seg sjølv.

Han er hovedpersonen i NRK programmet "Det er for sent å henge seg når man har passert tregrensen". Se det her om du vil ha en smakebit av Det sorte gullet.