Støttet av den danske Kulturstyrelsen, Statens Kunstfond
Støttet av den danske Kulturstyrelsen, Statens Kunstfond
 Bergslitreet : Teater/Film/Video 

Rikke Benborg

Kurator: Therese Marie Gram.
Bergslitreet | torsdag - laurdag 11:00-19:00 sundag 12:00-16:00

Rikke Benborg’s film- og videoværker befinder sig i et surrealt univers, hvor drøm og virkelighed mødes i tableauer, der taler til vores sanser og udfordrer vores perception. Med konstruerede og scenografiske rum, der fungerer både som ramme for værkerne og som et stilistisk valg, understreges det at vi befinder os et andet sted end i en vågen, forstålige og rationel verden - der her er fejet bort til fordel for et teatralsk, visuelt alternativ skabt af underliggende mytologier og af underbevidsthedens forgreninger.