Tiltak for Krisehåndtering
Tiltak for Krisehåndtering
Lappeteknikk med silke og typografi fra utopisk alfabet
Lappeteknikk med silke og typografi fra utopisk alfabet
Lappeteknikk med silke og typografi fra utopisk alfabet
Lappeteknikk med silke og typografi fra utopisk alfabet
 Basement : Visuell kunst 

Gitte Sætre | Another female artist

Basement | torsdag - laurdag 11:00-19:00
sundag 12:00-17:00

Kunstnarsamtale fredag 14:00-15:00

Med “Kvinne vasker” utfordrer Gitte Sætre det norske selvbildet, hvor Norges rolle som miljø- forkjemper og fredsnasjon er satt i sammenheng med norske næringsinteresser i utlandet. Sætre er en kunstner som velger seg konnotasjon til et religiøst verdensbilde hvor anger og tilgivelse går hånd i hånd.

Gjennom å vaske spør hun om en handling kan slette skyld, og i så fall hvor bringer det oss hen? Kunstnerens fokus vil ligge på selve vaskehandlingen og objektet som vaskes, samtidig som omgivelsene rundt, mengden støy, tilskuere og eventuelle forsøk på å stoppe prosessen, endrer seg.

Som del av Gitte Sætre/Another Female Artist-utstillingen leverer Margrethe Kolstad Brekke i Vestnorsk Tekstilkunst Tiltak for Krisehåndtering stedspesifikk lappeteknikk: med utgangspunkt i utstillingslokalet produserer Margrethe Kolstad Brekke et tekstilkunstprosjekt som med utgangspunkt i den vestnorske tekstilkunstnens horisonter reflekterer rundt samtidens økologiske krisetilstander.

Vestnorsk Tekstilkunst Tiltak for Krisehåndtering (VTTfK) er et prosjekt som med utgangspunkt i den vestnorske tekstilkunstens horisonter reflekterer rundt samtidens økologiske krisetilstander, og andre deromkringliggende kriser.

VTTfK ble stiftet på den Ytter-kuraterte utstillingen Evading the 7 nails på Nobel Bopel i 2014, har senere levert dekorasjoner til Bildende kunstneres forening Hordaland sitt 40årslag på Radøy Kunstsenter, vært installert i en shishalounge i en nedlagt fabrikk i Murmansk og turnerer nå med Vestlandsutstillingen 2015.