Basement : Teater/Film/Video 

Soups & Stories

Soups & Stories’ er et dialogbasert kunstprosjekt hvor vi deler historier og spiser suppe sammen. Historiene er personlige erfaringer som deles med et publikum. Historiefortellerne forteller om hvordan de, på ulike måter, har reagert og aksjonert på hendelser i sin samtid.

Vi er åpen i festivalens åpningstider men det vil være live performancer på bestemte tidspunkt.

Torsdag den 28.mai fra kl 16 .00 til 19.00
Publikum inviteres til å komme å dele en historie til Soups&Stories arkivet.
Vi serverer suppe og du servere oss en setning eller to.

Fredag den 29.mai fra kl 11.00-19.00
16.00 til 19.00 Soups&Stories performance
13.00 til 14.00 Samtale mellom Soups&Stories v/Gitte Sætre og Radio Hopes & Dreams v/Alicia Cohen og Margrethe Brekke.
21.00 Dj aften for Utålmodige mennesker

Lørdag den 30.mai fra kl 11.00 til 19.00
11:00-13:00 Slipp stemmen fri! Et møte mellom østlig og vestlig sangtradisjon, mellom kraft og varhet. Stemmen kan fortelle en historie som ligger gjemt bak ordene. Publikum inviteres med. Kom fra start.Veileder: Kari Helena Skogseid.
14.00 til 16.00 Soups&Stories impro
16.00 til 18.00 Slipp stemmen fri; ny session med Kari Helena Skogseid.

Søndag den 31.mai fra kl 12.00-18.00
Kl. 12.00 til 14.00 Slipp stemmen fri! Veiledet av stemmeterapeut Kari Helena Skogseid. Møte mellom østlig og vestlig sangtradisjon.
14.00 til 17.00 Soups&Stories impro
17.00 til 18.00 Slipp stemmen fri; ny session med Kari Helena Skogseid.

Som arrangører av Soups & Stories er ønske vårt å komme tettere på hverandre, få en økt innsikt og forstålese for personers ulike bakgrunner og måter å leve på. Meisfjord og Sætre henter sitt materiale fra den verden de ser rundt seg. De iscenesetter, regisserer og jobber i ulike rom og med ulike metoder for hvordan ‘soups and stories’ samlingene kan utarte seg. Med kunstprosjektet i gallerier og i nabolag, skaper disse kunstnerne arenaer for kunnskapsut- veksling og sosial samhandling mellom mennesker fra ulike sosiale grupper. Meisfjord og Sætre ”forstyrrer” de normale samhandlingsmønstrene våre for å få mennesker til å bli mer synlige for hverandre.

Prosjektet er basert på en tro om at dialog (og kunnskapsutveksling) på tvers av kultur og sosiale grupper gi verdifull innsikt som skiller seg fra den medierte verden og til forskjell fra mer konvensjonelle samtaler eller seminar om politiske saker, er dette prosjektet fundert på vanlige folks engasjement og den personlige historien som ligger bak engasjementet. Målet med prosjektet er å utvide vår kunnskap om hverandre i et flerkulturelt samfunn.