Finborud & Finne : Visuell kunst 

Lars Korff Lofthus

Finborud & Finne | torsdag - fredag 10:00-19:00
laurdag 11:00-19:00
sundag 12:00-16:00

Kunstnarsamtale torsdag 16:00-17:00

Korff Lofthus sitt arbeid kan karakteriserast som ei pågåande undersøking av høvet mellom identitet og stad, om kunstnaren sin posisjon i miljø der han både er framandgjort og heime. Motstridande element frå gardsoppvekst, urbanitet og skifta mellom desse er sentrale.

Korff Lofthus isceneset seg sjølv både som den robuste bonden og den skeive opprøraren som stadig må gøyme seg fra dei onde og trongsynte landsbybuarane.