Voss Ungdomshall : Seminar/Foredrag 

Veteransoldater

Det er seierherrene som skriver historien.
- kontekstualiserte narrativer, kollektive minner og kulturell identitet.

Ungdomshallen | sundag 13:00-16:00

Er det seierherrene som skriver historien? Eller den beste historiefortelleren som seirer? Hvordan skrives nye kulturelle identiteter inn i gamle nas- jonale narrativer? Og hvorfor? Av hvem? Hva gjør dette med oss? Vær med når kunnskapsrike, agalause kunstnere, vitenskapsfolk og akademikere fra Argentina, Storbritannia, Sør Afrika, USA og Norge deler sin kunnskap om dette med hverandre og publikum!