Finborud & Finne : Visuell kunst 

Aud Bækkelund

Finborud & Finne | torsdag - fredag 10:00-19:00
laurdag 11:00-19:00
sundag 12:00-16:00
Kunstnarsamtale torsdag 16:00-17:00

Jeg ser etter poesien i det dagligdagse og utforsker uttrykksmulighetene i lavstatusmaterialer.Ved å benytte meg av ready made og gjenbruk holder jeg meg i en materiell assosiasjonssverden, som er knyttet til hverdagsliv, sansing og minner.

Alt du ser har røtter i det usynlige.
Alt du hører har røtter i det usagte.

Materialene er assosiasjonsbunn og tilfører arbeidene en lading eller ambivalens som blir en viktig del av helheten.Tingene jeg bruker kan vise til spor av historie, antyde en stemning og føre tankene i forskjellige retninger. For meg er ingen materialer nøytrale eller likegyldige. Satt inn i en ny sammenheng vil det verdiløse få en ny betydning og en annen verdi.