Drosjebua : Visuell kunst 

Oddleiv Apneseth

AVD. 3:DE ÖGAT

Torsdag - laurdag 11:00 - 19:00, sundag 12:00 - 18:00
Kunstnarsamtale torsdag 17:00-18:00

Utstillinga “avd. 3:de Ögat” baserer seg på møter med kunstnaren Kjartan Slettemark i 1996 og 2004, begge ganger i Stockholm.1996 var eit viktig år for Slettemark.

Han fikk si virkelige anerkjenning gradvis i slutten av 80-talet og utover i 90-åra, og i 1996 fikk han stille ut i Millesgården i Stockholm: “Millesgården of Eden of Sweden”. Det blei hans til då største utstilling i Sverige med skulpturar, graf- iske verk og utandørs installasjonar. I tillegg hadde han performancen “Kjärringa med staven”. Eg fikk fotografere Kjartan Slettemark i 2 dagar i hans ateliér på nedlagde s:t Eriks Ögonsjukhus med arbeid som skulle brukast i, eller relaterte til, utstillinga.